Dongguan Zhongjie Sports Goods Co., Ltd.

B4, Waipaikeji yuan, Tangbian, Zengbu, Chashan, 523000 Dongguan
China
Telephone +86 151 12724690
Fax +86 151 88728943
864609950@qq.com

Hall map

boot 2019 hall map (Hall 8a): stand C39

Fairground map

boot 2019 fairground map: Hall 8a

Our range of products

Product categories

 • 06  Water-Skiing / Wakeboarding / Kneeboarding / Wakeskate
 • 06.01  Accessories (Water-Skiing / Wakeboarding / Kneeboarding / Wakeskate)

Accessories (Water-Skiing / Wakeboarding / Kneeboarding / Wakeskate)

 • 06  Water-Skiing / Wakeboarding / Kneeboarding / Wakeskate
 • 06.01  Accessories (Water-Skiing / Wakeboarding / Kneeboarding / Wakeskate)
 • 06.01.01  Equipment

Equipment

 • 06  Water-Skiing / Wakeboarding / Kneeboarding / Wakeskate
 • 06.01  Accessories (Water-Skiing / Wakeboarding / Kneeboarding / Wakeskate)
 • 06.01.02  Clothing

Clothing

 • 06  Water-Skiing / Wakeboarding / Kneeboarding / Wakeskate
 • 06.02  Services (Water-Skiing / Wakeboarding / Kneeboarding / Wakeskate)
 • 06.02.01  Water-Ski / Wakeboard Schools

Water-Ski / Wakeboard Schools

 • 06  Water-Skiing / Wakeboarding / Kneeboarding / Wakeskate
 • 06.02  Services (Water-Skiing / Wakeboarding / Kneeboarding / Wakeskate)
 • 06.02.02  Water-Ski / Wakeboard Facilities

Water-Ski / Wakeboard Facilities

 • 06  Water-Skiing / Wakeboarding / Kneeboarding / Wakeskate
 • 06.02  Services (Water-Skiing / Wakeboarding / Kneeboarding / Wakeskate)
 • 06.02.03  Water-Ski / Wakeboard Media (Water-Skiing Boats cf. 01.02.06)

Water-Ski / Wakeboard Media (Water-Skiing Boats cf. 01.02.06)

 • 09  Surfing / Windsurfing / Kitesurfing / Parasailing / Stand-Up Paddling
 • 09.01  Surfboards / Accessories

Surfboards / Accessories

 • 09  Surfing / Windsurfing / Kitesurfing / Parasailing / Stand-Up Paddling
 • 09.01  Surfboards / Accessories
 • 09.01.01  Boards

Boards

 • 09  Surfing / Windsurfing / Kitesurfing / Parasailing / Stand-Up Paddling
 • 09.01  Surfboards / Accessories
 • 09.01.02  Rigs / Masts / Booms

Rigs / Masts / Booms

 • 09  Surfing / Windsurfing / Kitesurfing / Parasailing / Stand-Up Paddling
 • 09.01  Surfboards / Accessories
 • 09.01.03  Sails / Kites

Sails / Kites

 • 09  Surfing / Windsurfing / Kitesurfing / Parasailing / Stand-Up Paddling
 • 09.01  Surfboards / Accessories
 • 09.01.04  Surfing Gear / Small Parts

Surfing Gear / Small Parts

 • 09  Surfing / Windsurfing / Kitesurfing / Parasailing / Stand-Up Paddling
 • 09.01  Surfboards / Accessories
 • 09.01.05  Wet Suits / Special Purpose Clothing

Wet Suits / Special Purpose Clothing

 • 09  Surfing / Windsurfing / Kitesurfing / Parasailing / Stand-Up Paddling
 • 09.01  Surfboards / Accessories
 • 09.01.08  Stand Up Paddling / Accessories

Stand Up Paddling / Accessories

 • 09  Surfing / Windsurfing / Kitesurfing / Parasailing / Stand-Up Paddling
 • 09.02  Services (Surfing / Windsurfing / Kitesurfing / Stand-Up Paddling)

Services (Surfing / Windsurfing / Kitesurfing / Stand-Up Paddling)

 • 09  Surfing / Windsurfing / Kitesurfing / Parasailing / Stand-Up Paddling
 • 09.02  Services (Surfing / Windsurfing / Kitesurfing / Stand-Up Paddling)
 • 09.02.01  Trendsport Schools

Trendsport Schools

 • 09  Surfing / Windsurfing / Kitesurfing / Parasailing / Stand-Up Paddling
 • 09.02  Services (Surfing / Windsurfing / Kitesurfing / Stand-Up Paddling)
 • 09.02.02  Trendsport Travel

Trendsport Travel

 • 09  Surfing / Windsurfing / Kitesurfing / Parasailing / Stand-Up Paddling
 • 09.02  Services (Surfing / Windsurfing / Kitesurfing / Stand-Up Paddling)
 • 09.02.03  Trendsport Media

Trendsport Media