EKÜ-Sport - Deutschlands größter Kanu- und Kajakspezialist Gunnar Kühn e.K.

Josef-Ressel-Str. 1, 29358 Eicklingen
Germany
Telephone +49 5141 6988900
Fax +49 5141 69889099
info@ekue-sport.de

Hall map

boot 2018 hall map (Hall 13): stand D71.3

Fairground map

boot 2018 fairground map: Hall 13

Our range of products

Product categories

  • 05  Canoes/Kayaks/Rowing Rafting (Accessories and Services)
  • 05.01  Accessories (Canoes/Kayaks/Rowing/Rafting)
  • 05.01.01  Canoeing /Kayaking/Rowing/Rafting/Equipment

Canoeing /Kayaking/Rowing/Rafting/Equipment